Elisabeth Montgomery

”Heidi Rovén är expert på kryssningar och spa. Hon har en enorm kunskap i dessa två ämnen och har alltid varit på plats och testat allt hon skriver om. Därför anlitar jag gärna henne.”