Artikelproduktion

ArtiklarAtt skriva artiklar har varit företagets huvud­verksamhet sedan starten 2001. Cobertura producerar både artiklar utifrån egna idéer som sedan säljs till lämpliga uppdrags­givare, men arbets­gången kan lika gärna vara den omvända; en uppdrags­givare tar kontakt för beställning av en artikel.

Cobertura åtar sig att skriva om det mesta, även om det är inom resor och rese­relaterade upplevelser den största produktionen och erfaren­heten ligger. I arkivet finns texter om allt från norsk laser­teknik och svensk motorsport till tryffe­ljakt i Italien och ridläger i Paraguay.

Spa, kryssningar och familjerelaterade resor är Coberturas specialitet. Inom dessa områden erbjuds djup expertkunskap som byggts upp under många år. Vanliga upplägg kan vara destinationsinriktade resereportage, artiklar om nyöppnade spahotell eller nylanserade kryssningsfartyg liksom reseguider av olika längd och omfattning.

Att hålla sig à jour med trender och nyheter i branschen är en förutsättning för att kunna leverera intressanta texter med högt läsvärde. Den som anlitar Cobertura kan alltid vara säker på att det levererade materialet bygger på färsk, uppdaterad och korrekt information liksom – i de fall då det krävs – citat och intervjuer från relevanta personer. Den som anlitar Cobertura kan också känna sig trygg med att uppdraget fullföljs i tid och enligt överenskommelse.