Content marketing

Content MarketingOkej, 2020 är det få som inte greppat att sociala medier är här för att stanna. Ska man finnas gäller det att synas, men hur? Att identifiera sin målgrupp, lokalisera var den finns och bygga en relation till den är bara en del av jobbet. Den kanske största nyckeln till framgång är att hitta en ton och ett språk som passar just den målgruppen, som gör att mottagaren lyssnar och faktiskt tar till sig det som sägs.

Om vi utgår från att ditt företag är suveränt på det ni gör, vare sig det rör sig om produkter eller tjänster, så är det för den skull inte lika säkert att ni är bra på att förmedla det på ett engagerande och intresse­väckande sätt till era tänkta köpare. Här kan Cobertura hjälpa er med att ta fram passande content till den kanal ni önskar, innehåll som är välskrivet, engagerande och anpassat för målgruppen.

Cobertura har lång erfarenhet av att producera skrivet material anpassat till skilda målgrupper och sammanhang, där vart och ett kräver sin ton och sätt att hantera språket. Vare sig det rör sig om en engångs­beställning av texter till en hemsida, kontinuerlig hjälp med att uppdatera en blogg eller special­beställda texter som ni själva vill lägga ut på exempelvis köpta platser i andras sociala kanaler, så kan Cobertura hjälpa till med det.